Disclaimer

Welkom bij Expressure!

Deze disclaimer omschrijft de regels, voorschriften en bepalingen voor het gebruik van de website van Expressure, gelegen op www.expressure.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze bepalingen accepteert. Blijf Expressure niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld. Deze bepalingen voor bezoekers gelden voor iedereen die deze website bezoekt. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

 

Beheer

Deze website staat onder beheer van Expressure. De contactgegevens zijn te vinden onder contact.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Expressure uitdrukkelijk afgewezen. Expressure biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

 

Gebruik van informatie

Expressure streeft ernaar op deze website altijd juiste informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Expressure niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Expressure aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Expressure en de gebruiker van de website ontstaan.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Expressure heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Expressure geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

 

E-mail

Expressure garandeert niet dat e-mails die aan Expressure worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mail niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Expressure te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties, uitingen en afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Expressure dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Mocht u materiaal willen gebruiken, dan dient u in het bezit te zijn van een vooraf schriftelijke toestemming. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met Expressure: zanne.kortleven@expressure.nl

 

Virussen

Expressure garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn

error: De inhoud van deze website is beschermd.
Gratis Kennismaking? Kennismaking? Contact?